Användarvillkor

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att följa villkoren som beskrivs nedan. Det är därför viktigt att du bekantar dig med innehållet. All användning av denna webbplats som strider mot villkoren som beskrivs nedan eller med svensk lag kommer att leda till att du utesluts från tjänsten. Genom sådant missbruk riskerar du också att drabbas av ekonomiska konsekvenser eller straffpåföljd.

 

  • Den här webbplatsen är utformad som en tjänst från Navamedic för att ge vårdpersonal och allmänheten information inom de terapeutiska områden där Navamedic har expertis. Vi strävar efter att säkerställa att all information på denna sida är korrekt och uppdaterad. Det är dock viktigt att vara medveten om följande: Informationen är inte lämplig för att ge medicinsk rådgivning, någon form av diagnos eller behandlingsrekommendationer. Tjänsten är endast lämplig som en allmän informationstjänst och är inte tillämplig på individer eller specifika situationer. Du bör alltid rådfråga vårdpersonal om du behöver specifik medicinsk rådgivning.
  • Navamedic frånsäger sig allt ansvar för all skada eller olägenhet som orsakas av att använda denna webbplats.
  • Länkar till denna webbplats kommer att leda till webbplatser som inte ägs och/eller kontrolleras av Navamedic. Genom att aktivera dessa lämnar du Navamedics hemsida för Alflorex, och Navamedic frånsäger sig allt ansvar för innehållet eller tjänsterna på de webbplatser den länkar till, inklusive ändringar av innehållet eller tjänsterna som kan ha gjorts efter att länken publicerades här på hemsidan.
  • Genom att använda Navamedics webbplatser är du skyldig att bekanta dig med Navamedics integritetspolicies.
  • Om besökare skickar feedback till Navamedic, såsom frågor, kommentarer eller förslag – ska informationen betraktas som icke-konfidentiell och Navamedic ska inte ha några som helst skyldigheter med avseende på sekretessen för denna information. Vidare ska Navamedic ha rätt att reproducera, använda, avslöja och distribuera informationen till andra utan några begränsningar. Navamedic ska också ha rätt att använda alla begrepp, kunskaper eller tekniker som finns i sådan information för vilket ändamål som helst. Villkoren i detta avsnitt måste läsas i sammanhanget av Navamedics integritetspolicy, som kommer att gälla i detta avseende.
  • Navamedic har äganderätten och upphovsrätten till allt innehåll på denna webbplats. Du kan läsa, se, skriva ut och ladda ner material från dessa sidor, men endast för eget, privat och icke-kommersiellt bruk. Med undantag för sådan användning är det inte tillåtet att använda text, bilder eller annat innehåll på webbplatsen. Reproduktion av någon del av eller hela innehållet, i någon form, är förbjuden såvida inte tillstånd av Navamedic erhållits. Användning i strid med dessa bestämmelser kan leda till ansvar och kan också vara straffbart.
  • Villkoren för denna webbplats regleras av norsk lag. En tvist om huruvida dessa villkor bryts kommer att tas upp på den plats där Navamedic har sitt huvudkontor i Norge.
  • Dessa villkor kan komma att revideras regelbundet. Alla användare är skyldiga att kontrollera villkoren regelbundet.